Δημιουργία Ιστοσελίδας Anaxcorp

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Σχεδιασμός, κατασκευή

Δεξιότητες

Photoshop, HTML, CSS,PHP, Javascript,illustrator

Πελάτης

Anaxcorp

Σχετικά με το έργο

Anaxcorp SA
is a pharmaceutical and medical devices company in Bulgaria established in the year 2013.
The company’s headquarters located at the center of the capital city Sofia. The company offers various services in pharmaceutical products, medical devices and a full package of distribution products. Since its inception, Anaxcorp has been launching new and innovative products in order to fulfill unmet demand of the pharmaceutical, medical and distribution community.
The focus has always been to bring new, more technologically advanced products and innovative services to this country.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment