Δημιουργία Ιστοσελίδας Chrisanthypetra

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Σχεδιασμός, κατασκευή, email, server

Δεξιότητες

Photoshop, HTML, CSS,PHP, Javascript

Πελάτης

Chrisanthypetra

Σχετικά με το έργο

Chrisanthy was born in Piraeus in 1982.
She studies painting at Athens school of fine Arts (ASFA).
Was awarded an honorary scholarship by Greek National Scholarship Foundation (ΙΚΥ) on taking 1st place of ASFA entrance examinations in 2015.
She is working on chancellor’s Panos Charalambous studio and has already participated in exhibitions, solo and group.
She also studied Maths in national Kapodistrian University of Athens. She has been a math teacher for 8 years and since 2008 holds a position in banking sector in Athens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment