Δημιουργία Ιστοσελίδας Ergastiripetra

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Σχεδιασμός, κατασκευή, server, email, ssl

Δεξιότητες

Photoshop, HTML, CSS,PHP, Javascript

Πελάτης

VF Plus medical

Σχετικά με το έργο

VF Plus was founded in 2016 from professionals with great experience in medical and hygiene field. In short period of time, we managed to create an international web of sales, in order to provide high quality products in all over Greece territory and in other European countries.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment