Δημιουργία Ιστοσελίδας Vproios

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Σχεδιασμός, κατασκευή, server,

Δεξιότητες

Photoshop, HTML, CSS,PHP, Javascript

Πελάτης

Vproios

Σχετικά με το έργο

Ο Βασίλειος Πρώιος παρουσιάζει τους πίνακες που έχει δημιουργήσει – virtual painter gallery.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment