Η Μαζική Αποστολή E-mail είναι ένα από τα Βασικότερα εργαλεία του διαδικτύου για την προώθηση των προιόντων-υπηρεσίων σας.
Με τα Email Newsletter έχετε τη δυνατότητα να προωθήσετε τα προϊόντα σας ή τις υπηρεσίες σας και να επικοινωνήσετε με τους πελάτες σας γρήγορα, εύκολα και κυρίως με μικρό κόστος.

Σχεδιάζοντας το κατάλληλο Email Newsletter μπορούμε να στοχεύσουμε σε νέους πελάτες και μεγαλύτερη ταχύτητα ενημέρωσης των πελατών σας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες τις οποίες έως σήμερα δεν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε εξαιτίας των πολυδάπανων ταχυδρομικών καρτών.Σχεδιάζουμε Μαζική Αποστολή E-mail που συμβάλλουν στην επιτυχημένη προώθησή των προιόντων-υπηρεσίων σας κάνοντας τις απαραίτητες τροποποιήσεις ανάλογα πάντα με τις ανάγκες της δικιάς σας επιχείρησης.

Mailboxes1
email_newsletter_marketing

Βασικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των Email Newsletter προϋποθέτουν :

 • Ο λεπτομερής σχεδιασμός των newsletter
 • Η επιλογή των κατάλληλων γραφικών στοιχειών
 • Η σωστή διάταξη και μορφοποίηση του κειμένου
 • Το ποιοτικό και ενδιαφέρον περιεχόμενο
 • Η κατάλληλη στόχευση για κάθε θέμα
 • Το δυναμικό call-to-action, η “πρόσκληση” δηλαδή για δράση, που απευθύνεται στον παραλήπτη

Αναλαμβάνουμε να δημιουργήσουμε για εσάς μια σωστή και ολοκληρωμένη καμπάνια αλληλογραφίας (Email Newsletter)

Η Μαζική Αποστολή E-mail είναι ένα από τα Βασικότερα εργαλεία του διαδικτύου για την προώθηση των προιόντων-υπηρεσίων σας.
Με τα Email Newsletter έχετε τη δυνατότητα να προωθήσετε τα προϊόντα σας ή τις υπηρεσίες σας και να επικοινωνήσετε με τους πελάτες σας γρήγορα, εύκολα και κυρίως με μικρό κόστος.

Mailboxes1
email_newsletter_marketing

Σχεδιάζοντας το κατάλληλο Email Newsletter μπορούμε να στοχεύσουμε σε νέους πελάτες και μεγαλύτερη ταχύτητα ενημέρωσης των πελατών σας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες τις οποίες έως σήμερα δεν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε εξαιτίας των πολυδάπανων ταχυδρομικών καρτών.Σχεδιάζουμε Μαζική Αποστολή E-mail που συμβάλλουν στην επιτυχημένη προώθησή των προιόντων-υπηρεσίων σας κάνοντας τις απαραίτητες τροποποιήσεις ανάλογα πάντα με τις ανάγκες της δικιάς σας επιχείρησης.

Βασικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των Email Newsletter προϋποθέτουν :

 • Ο λεπτομερής σχεδιασμός των newsletter
 • Η επιλογή των κατάλληλων γραφικών στοιχειών
 • Η σωστή διάταξη και μορφοποίηση του κειμένου
 • Το ποιοτικό και ενδιαφέρον περιεχόμενο
 • Η κατάλληλη στόχευση για κάθε θέμα
 • Το δυναμικό call-to-action, η “πρόσκληση” δηλαδή για δράση, που απευθύνεται στον παραλήπτη

Αναλαμβάνουμε να δημιουργήσουμε για εσάς μια σωστή και ολοκληρωμένη καμπάνια αλληλογραφίας (Email Newsletter)