Η Μαζική Αποστολή E-mail είναι ένα από τα Βασικότερα εργαλεία του διαδικτύου για την προώθηση των προιόντων-υπηρεσίων σας. Με τα Email Newsletter έχετε τη δυνατότητα να προωθήσετε τα προϊόντα σας ή τις υπηρεσίες σας και να επικοινωνήσετε με τους πελάτες σας γρήγορα, εύκολα και κυρίως με μικρό κόστος.

Newsletter

Σχεδιάζοντας το κατάλληλο Email Newsletter μπορούμε να στοχεύσουμε σε νέους πελάτες και μεγαλύτερη ταχύτητα ενημέρωσης των πελατών σας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες τις οποίες έως σήμερα δεν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε εξαιτίας των πολυδάπανων ταχυδρομικών καρτών.

Σχεδιάζουμε Μαζική Αποστολή E-mail που συμβάλλουν στην επιτυχημένη προώθησή των προιόντων-υπηρεσίων σας κάνοντας τις απαραίτητες τροποποιήσεις ανάλογα πάντα με τις ανάγκες της δικιάς σας επιχείρησης. Αναλαμβάνουμε να δημιουργήσουμε για εσάς μια σωστή και ολοκληρωμένη καμπάνια αλληλογραφίας (Email Newsletter)

Αποτελεσματικές Καμπάνιες

Βασικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των Email Newsletter προϋποθέτουν:

  • Ο λεπτομερής σχεδιασμός των newsletter
  • Η επιλογή των κατάλληλων γραφικών στοιχειών
  • Η σωστή διάταξη και μορφοποίηση του κειμένου
  • Το ποιοτικό και ενδιαφέρον περιεχόμενο
  • Η κατάλληλη στόχευση για κάθε θέμα
  • Το δυναμικό call-to-action, η “πρόσκληση” δηλαδή για δράση, που απευθύνεται στον παραλήπτη